|Nytt & ändrat|Innehåll|Register|Släkter|Efterlysningar|Glimtar|Tips|Kontakt|Nyheter|Foto|PDF-filer|Diverse|Trädgård|
REGIONER
: |Göteborg|Halmstad|Höks härad|Östergötland|Partille|

Nättidningen

Med säte i Partille
Startad 5 mars 1997

Redaktör: 
Bertil Magnusson

Aktuell 
länk

Se alltid  Aktuell länk i ribban ovan. Se även de nya menyerna för REGISTER.

© Foto Bertil Magnusson 

- NEJ, inte "Fornstugan Täppet" - Kullebacken heter torpet

Det gamla torpet som ligger vid Magnusvägen i Sävedalen är troligen Partilles äldsta bevarade byggnad. "Fornstugan Täppet" kallas det i dag men i kyrkböcker och andra handlingar heter torpet KULLEBACKEN - inget annat.

Jag vet, för jag har forskat om min mormors farfar, Bengt Andersson, vars alla anor så långt man kan följa dem ner till 1600-talets början, levde i Ugglum (Sävedalen), Öjersjö och Jonsered. Alla inom Partille.

Bengt Andersson föddes 12 dec. 1796 under adressen Ugglum Mellangård 1/6 vilket möjligen kan var lika med bildens hus. I vilket fall bodde senare Bengts tre år äldre syskon, tvillingarna Anna Brita och Nils i stugan efter det att Bengt, 1816, lämnade den trakt där alla hans kända anor hade bott. 

Alla tre var barn till Stadssoldat Bryngel Högmans dotter, Ellika Bryngelsdotter (1756-1819) som 1789 gifte sig med Andreas Nilsson från Ugglum Storegård (1/12, 1/8). 
Paret fick fem barn varav äldste sonen, Anders Andersson (1790-1867) var den som levde längst. Han dog under samma adress som Bengt föddes, så det är möjligt att det fanns fler hus under samma adress.

Bengt flyttade 1816 till Kastellgården i Kungälv. Gården ligger på andra sidan Nordre älv och syns väl från ruinerna av kastellet på Ragnhildsholmen, Bohus Fästnings föregångare. Där stannade Bengt ca 7 år för att 1823 hamna på Mellankråkerön, som ligger strax utanför dagens Tofta Naturreservat. Platsen ligger inom Lycke församling och där, i Bengts andra gifte som skedde 31 dec. 1830, föddes sonen Samuel Bengtsson den 3 nov. 1831. 

Med den uppgiften kan vi återknyta till GLIMTENs förra förstasida. Där såg vi just hur Samuels kista blev uppställd 1908 på ett par pinnstolar i Gamla Lundby kyrkby. Om Samuel haft kontakt med faster och farbröder i Ugglum är okänt.

Bengts syster Anna Brita Andersdotter gifte sig den 26 dec. 1820 med Jonas Östberg. Paret fick fyra barn i Kullebacken innan Jonas Östberg dog den 19 aug. i koleraepidemin 1834. Då var redan tre av deras barn döda. Sonen Johannes dog 2 dagar gammal och dottern Ellika 10 år gammal i scharlakansfeber. När dottern Anna Katarina dog är outforskat.

Kvar fanns Anton Jonasson som föddes 4 okt. 1831 och som skulle avlida först 28 jan. 1917, 86 år gammal. Från honom härstammar flera i dag levande Partillebor. De redovisas i Stadssoldaten Bryngel Högmans ättlingar, under Kullebackegrenen (Nuv. Tab 141-171).

Kullebackens sista   innevånare

Karl Bernadotte Antonsson f. 1869-06-19 i Kullebacken och makan Hulda Matilda Olsson f. 1871-04-17 i Partille fick fyra barn och blev torpets sista innevånare. 
Deras dotter Märta dog så sent som 2 sep. 1984 i Alingsås.
Karl dog 18 sep. 1928 och Hulda dog 1 sep. 1938,

Jag avslutar denna artikel med en vädjan till beslutsfattarna i Partille om att återge stugan sitt rätta namn - KULLEBACKEN. Då kan berörda hitta släktens ursprungliga hem.


Ljuset återvänder - ta dig en titt HÄR


 

Välkommen till 
en oberoende nättidning för släktforskare

Regioner
Göteborg
Halmstad
Höks härad
Östergötland
Partille


Se tidigare
"förstasidor"

Övrigt

 

 

 

 

 

 


Anna Bengtsson t.v.
1869.11.25 - 1947.02.09
Dotter till Samuel Bengtsson
nämnd i artikeln ovan

Fotogalleriet

Våra visitkortsbilder hittar du nu under menyn FOTO.
Du är välkommen att sända in skannade bilder i 300 dpi 100 %
storlek. Bifoga så många data  du kan om bildens personer och gärna en släktutredning som bilden kan länkas till.

OKÄNDA personer kanske blir identifierade genom att du låter publicera bilden.

Bengt Andersson enligt artikeln ovan gifte sig med Anna-Lena Svensdotter som var dotter till dragonen Sven Sadelfast i Lycke. 

Sven Sadelfast har många kända ättlingar som du kan läsa mera om genom att klicka på länken ovan.

Av de bilder som ingår i Fotogalleriet är det många som har koppling till hans ättlingar.

Har du släktforskat och funnit någon koppling till ättlingarna efter Dragon Sven Sadelfast i Lycke eller Stadssoldat Bryngel Högman i Jonsered hoppas vi att du meddelar detta till GLIMTEN. 

Klicka då nedan på 
e-post till GLIMTEN.


www.reab.se

sponsrar GLIMTEN
- och med den firmans hjälp finns vi på nätet utan att fylla sidorna
med annonser

Tacka
REAB
för det !

 

Välkommen med material via

e-post 
till GLIMTEN


Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

Klicka på bilden för att ladda ner 
Adobe Acrobat Reader


Med hjälp av programmet Adobe® Acrobat® Reader  
kan man läsa och skriva ut PDF-filer. Man kan också fylla i och skicka PDF-formulär online med hjälp av
Adobe Acrobat Reader.