Välkommen till
Med säte i Partille
Uppdaterat
Innehåll

Diverse
Efterlysningar
Foto
Glimtar
Göteborg
Halmstad
Höks h:d
Kontakt
Nyheter
Partille
PDF-filer
Register
Släkter
Tips
Trädgård
ÖstergötlandSe tidigare "förstasidor" eller delar av dem via länkar nedan2002-11-06
2002-04-12
2002-04-01
2001-09-08
2001-03-11
2001-02-17
2001-01-26
2001-01-14
2000-12-23
2000-12-16
2000-12-10
2000-12-03
2000-09-28
2000-06-22
2000-06-18
2000-06-02
2000-04-03
2000-03-03
2000-02-18
2000-01-30
2000-01-23
2000-01-16
2000-01-08
1999-12-24
1999-12-01
1999-08-22
1999-08-15
1999-08-09
1999-05-12
1999-03-21
1999-02-17
1999-02-11
1999-01-26
1999-01-10
1998-12-31WWW.REAB.SE

sponsrar
GLIMTEN
- och med den
firmans hjälp
finns vi på
nätet utan
att fylla
sidorna med annonser

Tacka
REAB
för det !

 


DIS-Väst
startades på initiativ av GLIMTEN:s redaktör 
den 19 sept. 1987. 
Ett intensivt arbete hade  gjorts för att förbereda starten som skedde på
PARTILLE HERRGÅRD, 
i dagligt tal kallat "Slottet".
C:a 115 personer var kallade till mötet och c:a 50 kom.
Dessa fick se datorer och program som vid den tiden inte var så väl kända och inte heller så lätthanterliga som dagens.

En ljudupptagning med en enkel  bandspelare skedde vid mötet. Ljudet är nu överfört i digital form så att det kan brännas på en CD.

LYSSNA
Har du installerat Mediaplayer eller liknande kan du lyssna på en liten MP3-fil med de två historiska klubbslagen som startade föreningen DIS-Väst.

INNAN du KLICKAR
på bilden t.v. så var beredd att höja högtalarnas ljud.

Tyvärr tar ljud stor plats på hårddisken och trots MP3- formatet blir filerna ca 75 MB.
Det vill säga 1,5 ggr större än innehållet i hela GLIMTEN.  Det gör att filerna inte kan återges här. Vill du höra hela mötet kan du beställa en CD.
 Kontakta GLIMTEN för en överenskommelse.

LÄS EN UTSKRIFT HÄR
Inledningen har nu skrivits efter ljudbandet.

MÖTET 1987-12-05
Från DIS-Västs andra möte kan du läsa en RAPPORT här. Den är tagen ur DIS-Väst GLIMTEN Nr 1 / 1988

 
KOM SJÄLV MED BIDRAG!


Medverkande
vid mötet

I ljudfilerna hör vi inlägg bl.a. från numera avlidna Per Ahlén och Bengt Olow Nilsson. 

Red. Erik Bergsten med grannen Tage Andersson hör vi också. Den senare blev vald till funktionär liksom en Lars Hansson i Hisings Backa.
Båda svek dock sina uppdrag varför andra krafter tillträdde senare.


Åter i GLIMTEN

Efterlysningar -
Special

Du som inte får napp i  Anbytarforum prova
att efterlysa i artikelform med bild och text HÄR


5 år ung

LÄNKA TILL

Hjälp till att
sprida nya adressen
Spara ner loggan
ovan eller den något
större längst ner på
sidan och lägg på
din hemsida

TACK till alla
som ändrat
sina länkar
till den nya
adressen

FRÅGA GÄRNA

Har du rötter i
södra Halland ?


För Veinge,
Knäred
och
Ränneslöv

finns uppgifter om ca 30
tusen födda barn.
För flera förs. i
Höks Härad

kan även frågor om
vigslar besvaras.

För Partille
fram till 1828 finns register
över födde/vigde/döde
samt andra källor.

För Landvetter
kan liknande frågor ställas.

Även för andra
församlingars som vi har

REGISTER till.

Välkommen med dina frågor
via E-post eller telefon

Bertil Magnusson


startad 5 mars 1997
En oberoende nättidning till din tjänst
Red. Bertil Magnusson

Klicka på bilden och hör klubbslagen som startade DIS-Väst
(höj gärna ljudet på din högtalare först) 

Ljud är också dokument

Du får här i GLIMTEN en unik möjlighet att höra två klubbslag från den 19 sept. 1987. Det första fastställde att en förening skulle bildas, det andra att namnet skulle vara DIS-Väst

Därmed föddes DIS första regionala förening som under de följande årens skulle bilda mall för DIS-Öst, DIS-Mitt, DIS-Syd etc.. 

Dagens medlemmar i DIS tar kanske sitt medlemskap som en självklarhet. De är ofta ovetande om allt det arbete som gjordes för att skapa och utveckla organisationen.

Under arbetet med att överföra ljudet från bandtejp till datorn i digital form har jag tvingats lyssna på innehållet många gånger. Jag har då blivit förvånad över mina egna närmast profetiska ord, i anförandet som  inledde mötet. Mycket av det som idag är en verklighet siar jag om för 15 år sedan. Till exempel DISBYT. Idén till detta fina hjälpmedel föddes vid mitt samtal med TV-redaktören Erik Bergsten då jag medverkade i hans näst sista "TEKNISKT MAGASIN". 
Avsnittet hade titeln "Data Corner". 

Vi var 4-5 medverkande i "Data Corner" (bl.a. den nu välkände Erik Fichtelius och SPCS grundare, Jan Älmeby). Vi skulle alla under vardera ca 4 minuter tala om nyttan av databaser för enskilda personer. Jag har ännu kvar en videokassett med programmet och ler gärna åt det nu mycket ålderdomliga innehållet. 

Björn Johansson i Linköping, en av DIS programmerare, tände genast på idén om utbyte av data, släktforskare emellan, när han hörde idén framföras i TV satte han omgående igång att skapa embryot, till det som i dag är en stor och välbesökt databas - DISBYT.

Vid TV-inslaget 1987 användes DISGEN i Version 3 som byggde på en kompilerad s.k. Basictext. Programmet DG3 var en helt färsk nyhet som byggde på en äldre version för ABC-80/800-datorerna. Basictexten hade lyckligt blivit överförd till IBM-formatet (PC). Äran för detta skall också tillskrivas Björn Johansson som för övrigt var den som gav mig hela två dagar(!) att öva DG3 före inspelningen av Tekniskt Magasin.

Datorn som användes vid TV-sändningen var försedd med två diskettstationer som vardera klarade att innehålla 360 KB (!). 
I den ena floppyn fanns programmet (DISGEN 3). I den andra de s.k. flock-filerna (datat).

Datorn var försedd med en 8088 processor som höll en hastighet (om det uttrycket kan användas) av hela 8 Mhz. Det gjorde att tecknen (bokstäverna) sakta växte fram på skärmen. Inga grafiktecken visades. Linjer skapades i programmet med minus-, +- och =-tecken m.m.

Ändå väckte visningen av programmet en enorm uppmärksamhet. En tittare kontaktade DIS och meddelade att han hade sett sina släktingars namn på TV-skärmen. Jag vill minnas att det var Björn Johanssons släkt som fått släppa till namnen vid demonstrationen.

Alla personer som ringde mig efter programmet och visade intresse, noterades som presumtiva medlemmar. Det blev många namn under månaderna maj till augusti. Ännu fler noterades den 7 augusti 1987 då GP skrev en artikel om min verksamhet att använda datorn i släktforskningen. Mer än sex år senare (!) ringde den siste som åberopade GP-artikeln. Den hade han sparat till sin pensionering.

Många Bibliotek inbjöd mig att hålla föredrag om hur det var att använda "Datorn i släktforskningen". Vid dessa föredrag antecknades alla som kunde tänkas vilja bli medlemmar i en kommande förening för släktforskare med dator i Västsverige. Listan växte snabbt.

FINALEN
De två klubbslag du hör utgör således FINALEN på en mycket intensiv tid. Sorgligt nog fick jag inte fullfölja mina planer. Jag ville se  DIS-Väst som en FRI och OBUNDEN systerorganisation till DIS i Linköping. Vi skulle ha samma program och samma mål men tävla om att finna de bästa formerna för verksamheten. Så blev det inte. 

Sveriges innevånare är en 51-49-procents folk. Det ser vi vid de flesta valen. DIS-Väst nya medlemmar skilde sig inte från den mallen. Med knapp övervikt underkastade  man sig det diktat som DIS i Linköping meddelade. Jag beslöt då att lämna DIS-Västs ledning men fick som tack en livslång anslutning som HEDERSMEDLEM

Det har jag tyvärr inte märkt något av då man tydligen klassade mig som kontroversiell p.g.a. mina annorlunda förslag och idéer. 
DÖD ÅT ELDSJÄLARNA ! - skallar ofta i vårt land.

Bertil Magnusson


Välkommen med ditt material via

E-POST till GLIMTEN

Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: "ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70


Klicka på

bilden för att ladda ner Adobe Acrobat Reader


Med hjälp av programmet Adobe® Acrobat® Reader kan man läsa och
skriva ut PDF-filer. Man kan också fylla i och skicka PDF-formulär online med hjälp av
Adobe Acrobat Reader.