Nättidningen

Med säte i Partille
Startad 5 mars 1997

Redaktör: 
Bertil Magnusson

Aktuell 
länk

Se alltid  Aktuell länk i        ribban ovan.

Hör intervju med Sanna Nielsens mormorsfarmor
som levde i Långaryd (F).

2005 © Ebbe Granath

Ljudet från skönsjungande Sanna låter säkert bättre men anmodern Maria tål att lyssna till.

GLIMTEN:s artikel om ljud på rullband räddade en stämma från 1866

Ebbe Granath surfade omkring och sökte möjlighet att kunna höra ett rullband som var inspelat 1957.
Det innehöll en berättelse om hur livet var i Långaryd i Jönköpings län på 1800-talet.

Den som talade var Sara Maria Johannesdotter, född 1866 i Långaryd och gift Palmkvist.
Maria var mer än 90 år gammal då intervjun gjordes 1957 och hon var Ebbes mormorsmor och tillika mmfm till den nu aktuella sångerskan Sanna Nielsen.

Då fann Ebbe (liksom flera andra) GLIMTEN:s artikel om hur man med datorns hjälp kan överföra ljud till CD-skivor. Han beslöt sig för en kontakt och ett besök i Partille. Intervjun har han nu på CD-skiva.

Klicka HÄR eller på rubriken så kan du höra ett smakprov av den ca 30 minuter långa intervjun.

Hela intervjun kan du beställa via en överenskommelse med Red.
Den kommer även i sin helhet att ges till SOFI:s dialektarkiv. 


Maria Johannesdotter gift Palmkvist syns här sittande längst till höger.

Ytterst till vänster sitter dottern Vendela född 1883 och gift Svenningsson, till höger om henne sitter dotterdottern Karin, 1905-1993, gift  Granath.

Bakom Maria står 4:de gen. Asta Holmström som har sin son, Stefan Holmström, längst fram i mitten. Den senare är numera en känd kock från TV.
Han driver Mahults herrgård.

 

 

En fin familjebild med fem generationer


Svår rättsprocess avslutad efter 4½ år, i december 2004

GLIMTEN:s redaktör fick rätt i samtliga tre instanser; Kronofogdemyndigheten i Göteborg, Mölndals Tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige.

  • Målet har mycket att säga till alla som har hemsidor och offentliggör material.
  • Man skall aldrig lita på en god väns ord. Se till att ha en skriftlig överenskommelse.
  • Lita inte på rättskyddet som du tror ditt försäkringsbolag ger.

Tvisten uppstod då Red 1993 övertog en stor samling fotoglasplåtar som ersättning för utlovad hjälp att göra kopior på papper till självkostnadspris. Den som överlät samlingen var en ungdomsvän till Red sedan 1951. Vi hade alltså känt varandra i mer än 40 år när vi träffade den muntliga överenskommelsen. År 1999, mer än 6 år senare, förnekades denna.

År 1993 utgavs GLIMTEN på "papper" då Internet ännu inte var allmänt tillgängligt. Först den 5 mars 1997 kom Internetupplagan av GLIMTEN. Digitala bilder var inte heller vanliga 1993, man gjorde fotografier med kemiska metoder. Trots att Red insåg att det skulle krävas en stor arbetsinsats att överföra glasplåtarna till papper var uppgiften lockande. Den kunde ju medföra att intressanta bilder kunde publiceras i GLIMTEN - till läsarnas glädje. I själva verket visste vare sig överlåtaren eller Red vilka motiv som fanns på plåtarna, så situationen liknade Hylandsleken "Pengarna eller lådan?" Jag tog lådan med glasplåtarna.

Överlåtaren kom dock aldrig att utse vilka bilder som skulle överföras till fotopapper. Arbetet med kopieringen låg nere i många år. Så kom BILDSKANNERN och den digitala tekniken. De 800 glasplåtarna omfattande 143 m2 diskades och skrapades med rakblad. Det tog lång tid liksom skanningen och retuscheringen. Några få bilder lades ut på Internet 1999. Red lyckades även få hem den forna vännen som fick se bilderna på datorskärmen. Då tog det en vändning med förskräckelse - glasplåtarna återkrävdes omgående.

Eftersom jag vägrade återlämna plåtarna utan ersättning för nedlagt arbete begärde motparten biträde från Kronofogdemyndigheten med hämtning. Efter lång skriftväxling beslutade Kronofogden att inte biträda. I stället skulle jag få 365 kr för mitt besvär att svara på kravet.

En stämning från Mölndals Tingsrätt blev då följden. Efter en lång skriftväxling under flera år avvisades kravet mot mig även av Tingsrätten. Jag tilldömdes 5000 kr för mina kostnader. Den blygsamma summan beror av att jag förde min egen talan. Orsaken till detta var att Länsförsäkringar inte ville ge juridisk hjälp då jag själv formulerat svaret till Kronofogden - så får man inte göra enligt dem. För att få rättshjälp måste en behörig jurist vara inkopplad från början.

Min motpart gick vidare till Hovrätten för Västra Sverige. Pressen jag levt under flera år kanske bidrog till den hjärtinfarkt jag fick 6 febr. 2004 med bypassoperation som följd den 18 febr. 2004. Min sjukdom fördröjde Hovrättens dom men den 7 dec. 2004 vann den friande domen laga kraft. Hovrätten utdömde dessutom ytterligare 5000 kr till mig i ersättning.

När inga pengar betaldes till mig var det min tur att vända mig till Kronofogden. Nu har jag Kronfogdemyndighetens beslut från 2005-02-02 och 2005-03-08. Under förutsättning att min "gamla ungdomsvän" fortsätter att leva droppar det in en mindre summa månaderna framöver. Hade jag förlorat processen skulle det ha kostat mig 120 000 - 130 000 kronor.

Som 13-åring såg jag en teaterpjäs på Palladiumbiografen i Halmstad. Den gavs för skolungdomar och hette "Fallet Winslow". Den blev ett rättesnöre för mig livet ut.
Budskapet var: "Har du rätt - ge dig aldrig".

Bertil Magnusson

Du som vill läsa domarna kan beställa en kopia från respektive rättsinstans (se nedan).
På grund av den svårtolkade Personuppgiftslagen (PUL) vågar jag här endast lägga ut domar där motpartens och hennes ombuds namn inte finns angivna.

För ombudet, en juridiskt utbildad advokat, måste det vara genant att förlora mot en outbildad lekman. Enligt min mening borde han tidigt ha avrått sin klient att driva målet.

PDF: Anonym Dom T 637-01 från Mölndals Tingsrätt 2003-06-23
PDF: Anonym Dom T 3436-03 från Hovrätten i Västra Sverige 2004-11-08.
Den senare vann laga kraft 2004-12-07

NB
Ovanstående beskrivna tvist förklarar varför de utlovade bilderna från familjen Hasselblad och andra motiv från göteborgstrakten uteblivit. Nu föreligger inga juridiska hinder men en vacklande hälsa lägger ännu hinder i vägen. Vi får se vad som kan publiceras senare.  
  


 

Välkommen till 
en oberoende nättidning för släktforskare

Se tidigare
"förstasidor"


Externa länkar
Släktforskning


Övrigt

Botaniskas vänner
Den virtuella floran
Gula sidorna
Partille Kommun

IDG-datatidningar

GOOGLE-sökmotor


PROVA

nytt program för dokumenthantering  utvecklat i Halmstad

Innehåller bl.a.
Sv. församlingar genom tiderna

a-media

 


 

 sponsrar GLIMTEN
- och med den firmans hjälp finns vi på nätet utan att fylla sidorna
med annonser

Tacka
REAB
för det !

www.reab.se

 

 

Välkommen med material via

e-post till
GLIMTEN


Alla e-brev antas fria för publicering
Då undantag önskas, ange: 
"ej för publicering"

"Snigelpost" går också bra
Redaktör Bertil Magnusson
Storskiftesvägen 3, 433 41 PARTILLE
Tel. (+046) 031 - 44 30 70

 

Klicka på bilden för att ladda ner 
Adobe Acrobat Reader


Med hjälp av programmet Adobe® Acrobat® Reader  
kan man läsa och skriva ut PDF-filer. Man kan också fylla i och skicka PDF-formulär online med hjälp av
Adobe Acrobat Reader.